Hurda Palet

Palet ağır yüklerin makineler aracılığı ile kaldırılması ve araçlara yüklenebilmesi için taşınacak malzemelerin yüklerin altına konulan tahta yapılardır. Bu yapılar belirli bir düzen içinde bir monte edilen tahtalardan oluşturulmaktadır. Sağlam ve kullanışlı tahtadan yapıldıkları için de ağır yüklerin altında güvenli şekilde kullanılabilmektedir.

Hurda Palet

Birçok büyük fabrika ürettiği ürünleri bu paletlerin üstünde istifleyerek veya paketleyerek taşınır duruma getirmektedirler. Ancak ürünler ulaştırılması gereken yere ulaştırıldıktan sonra bu paletler ne yazık ki geri dönüşüme kazandırılmamakta ve farklı amaçlar için kullanılarak imalat amaçlarına uygun olarak ikinci bir defa kullanılamaz duruma getirilmektedir. Bu paletler işleri bittikten sonra çoğu fabrikada ya çöpe atılmaktadır ya da yakıt olarak kullanılmaktadır. Paletlerin hurda olarak atılmasının ve kullanılmaz hale gelmesinin önüne geçmek için hurda palet işleyen ve bu paletleri yeniden kullanılır hale getiren işletmeler bulunmaktadır.

Bu işletmelerde hurda palet olarak atıl duruma gelmiş paletler yeniden işlenmekte ve kullanılır hale getirilmektedir. Kırılmış veya ayrılmış parçaları yenilenmekte ve ayrıldığı yerlerden yeniden monte edilerek birleştirilmektedir. Böylece doğaya büyük bir fayda sağlayan bir uygulama hayata geçirilmiş olmaktadır. Paletlerin yakılması veya farklı amaçlar için kullanılması ile palet sektöründe meydana gelen palet ihtiyacı nedeniyle doğadan kesilmek zorunda kalan ağaçlar böylece kesilmekten kurtulmuş olmaktadırlar ve doğadaki yerini korumamaya devam etmektedirler.

Siz de atıl durumdaki veya kullanmadığınız ancak geri dönüşüme kazandırmak istediğiniz paletleri göndererek yeniden kullanılabilir duruma getirebilir, hem ülke ekonomisine hem de doğaya büyük katkılar sağlayabilirsiniz.

736 kez görüntülendi
Hemen Ara