Isıl İşlemli Kereste

İstanbul arda palet kereste olarak biz de kereste kullanımı gereken her türlü alanda hizmet veriyoruz. Kerestelerimizin nem oranından ağaç kalitesine bütün detayların önemini biliyor, işlerimizi en doğru şekilde yapabilmek için çalışıyoruz.

Kuruluş yılımız 1994 yılından bu yana İstanbul ve çevresi ticarethaneler olsun fabrikalar olsun bütün palet ihtiyaçlarını kalite güvencemizi koruyarak karşılıyoruz. Isıl işlem kereste ISPM yasasına uygun, ahşabın nem oranından, barındırabileceği organizmaların ülkeler arasında taşınmamasına yönelik uygulanan bir işlemdir.

 

kereste

 

 

İhraç edilecek ahşap kalınlığı 6mmden fazla olan kasa, takoz, sandık palet vs. tümüne bu işlem uygulanır ve uygulama ürünlere işlenmek zorundadır. Ancak ısıl işlem kereste uygulama sistemi uzmanlık belgesine sahip, işinin ustaları tarafından yapılmak zorundadır. Arda palet olarak, Ülkemizin de üyesi olduğu, (ISPM)Uluslararası denetleme kuruluşu kurallarına uygun şekilde çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüyoruz.

Isıl İşlem Görmüş Kereste Nedir?

Doğanın ürettiği organik ürünlerin en kıymetlisidir. Fakat her gördüğümüz ağaca kereste diyemeyiz. Yaşam sürecini tamamladıktan sonra kesilen ağaçların belirli amaca yönelik olarak belli ölçülerde ve işlemden geçirildikten sonra meydana gelen temeli ağaç olan üründür kereste, birçok sınıflara ayrılabilen kereste genel olarak 2kategoride sınıflanabilir.

1.Yumuşak ağaçlar, genellikle yapı ve ambalaj sektöründe kullanılan tür kerestedir. Ladin, çam, kavaklar türlerinden elde edilir.

2.Sert ağaçlar. Genel olarak uzun ömürlü bol, yağışlı bölgelerde yetişen damarlı ağaçlara “sert ağaç” denir. Meşe, ceviz, ıhlamur, kayın ve pek çok ağaç türü bu bu guruba girer.

Kereste kullanım alanına göre uzmanları tarafından, ayrılarak hangi işlem için hangi tür gerekiyorsa o kullanılır.

 

Isıl İşlemli Kereste Nedir?

Bu standarda göre ihraç edilmekte olan mamul her ne ise onun kereste olan her ambalaj malzemesi belirli bir işlemden geçirilmiş olması gerekmektedir. Bu geçirilmesi zorunlu olan işleme ısıl işlem denmektedir. Ayrıca ISPM 15 Standardına göre bu malzemelerin bu işlemi gördüğüne dair işaretlenmiş olması gerekmektedir. Isıl işlemle işaret konulması yalnızca yetki verilmiş işletmeler tarafından olabilmektedir. Firmamız bu yetki belgesine sahip işletmelerden biridir. Isıl işlem kereste ile size hizmet etmektedir.

 

ısıl işlem görmüş kereste

 

Isıl İşlem Görmüş Kereste Üreticisi

Kalınlığı 6 milimetreden daha az olan ahşap malzemeler ısıl işleme tutulmak zorunda değildir. Sandık, kereste, palet, kasa gibi ambalaj malzemelerinin bu kalınlığın üzerindeki ahşapları ısıl işlemden geçmelidir. Ahşap malzeme bu işlem için ısıl işlem fırınında fırınlanır. Fırınlama işlemi kereste malzemenin çekirdek ısısı 56 dereceye gelmesini takiben 30 dakika bekletme suretiyle yapılır. Bu ısı ve bekleme süresi ahşabın olabilecek zararlı organizmalardan kurtulması için gerekli ısı ve süredir.
Zararlı böceklerin ölmesi için ısıl işlem kereste 56 dereceye kadar fırınlanmalıdır. Böylelikle ülkelerin birinden diğerine nakliye işlemlerinde bu organizmaların taşınması engellenir.

 

Ispm 15 Standardında Kereste Ambalaj Üretimi

Söz konusu standarttın tatbikinde iki esas yöntem vardır. Bunları ısıl işlem ve metil bromür fümigasyonu şeklinde sıralayabiliriz. Bu yöntemler tek tek uygulanabileceği gibi birlikte de uygulanması mümkündür.

Isıl İşlemde ahşaba ilişkin öz ısı bir düzeye kadar getirilir ve belli bir süre orada tutulur. Bu ısının en az 56 derece olması gerekir. Bu ısıda bekleme süresi ise 30 dakikadır. Isıl işlem kereste bu ısılara gelene kadar devam etmelidir.

Fumigasyon: Bu metot kapalı bir yerde belli bir kimyasal maddenin gaz şeklinde belli bir nispette verilmesidir. Bu kimyasalın adı fümigant olduğu için bu metoda fumigasyon denmektedir. Fümigant gazı verildikten sonra ahşabın belli bir zaman gazlı ortamda tutulması gerekmektedir. Bu tutulma süresi ortalama 16 saattir.

Söz konusu standardın uygulanmasına ilişkin sorumluluklar şu şekildedir. Öncelikle IPPC’ye üye ülkelerin sorumluluğu bulunmaktadır. Diğer yandan yapılan düzenlemelerle ithalat ya da ihracat yapan firmalara ilave sorumluluklar yüklenmektedir. Bu sorumlulukları şu şekilde sıralayabiliriz:

İhracatçı ülke, mevzuatında ısıl işleme ya da fümigasyona ilişkin yasal düzenlemelere yer vermek. Bu yöntemlerin yapıldığına ilişkin işaretlemeyi yapma yetkisinin verilmesine ilişkin yasal düzenlemeler yapmak ve uygulamak,

İhracatçı ise ihracatta kullanılan ahşap ambalajın söz konusu standardın işaretini taşımasını temin etmek;

İthalatçı da ithalatta kullanılan ahşap ambalajda bu standardın ön gördüğü işaretin olmasını istemek,

İthalatçı ülke de ülkeye ithal edilen malların ahşap ambalajlarında ISPM 15 standardı işaretini aramaktır.

 

kereste arda palet

Isıl işlem nedir?

Ahşap ürünlerin ömrünü uzatmak ve olası kazalara yangınlara karşı dayanıklılık oluşturabilmek için yapılan işlemdir. Isıl işlem kereste üretimi uluslararası kurallara bağlı olarak uzman kişiler tarafından yapılır. Bu işlemlerin bağlı olduğu kuruluş, uluslararası bitki koruma konvansiyonu kuruluşu her türlü ahşap ambalaj malzeme ve ürünlerini denetler, işlem görmüş tüm kasa, sandık, palet, takozlar işaretlenmek zorundadır. Bu standart gereği ısıl işlem 2 aşamada yapılır.

1. ısıl işlem kereste aşaması; ahşabın en az 30 dakika 56 derece fırında bekletilerek kurutulması işlemidir.

2. ısıl işlem kereste aşaması; Fumigasyon da denilen bu aşamada ise ahşap ve çeşitli ürünlerin maruz kaldığı böcek ve diğer zararlıları korumak için yapılan işlemdir. Bu yöntemde ise kapalı ortamdaki ürünlere adından anlaşılacağı gibi gaz halinde verilen kimyasal(fümigant) ürüne maruz bırakılır. Bu işlem de yaklaşık 16 saat kadar bekletilme işlemidir.

Belgelerimiz

Ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesi,
Türk patent (Licence,) arda palet orman ürünleri Ltd. şti.
Türk patent marka tescil belgesi,
Çevre yönetim sistemi ISO 14001:2015 – 2016- 2018
Türkiye ağaç platform üyeliği,
Sanayi sicil belgesi ve
Ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı karayolu düzenleme genel müdürlüğü
Yetki belge sahibi olarak
Gelecek hedeflerimiz yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu (IPPC) 1952 yılında kurulduğu zaman Türkiye’de bu konvansiyona taraf olmuştur. IPPC Genel Kurulu 2002 yılında ahşap ambalaj malzemelerinin uluslararası ticarette kullanımına ilişkin bazı standartlar belirlemiştir. Bu standarda ISPM 15 standardı denmektedir. Bu standart ahşaptan yapılmış ambalajlarda yer alabilecek zararlı canlıların bir ülkeden diğerine taşıma sırasında nakledilmesini önlemek için uygulanan zorunlu işlemlerden oluşmaktadır.

 

Ülkemizde ISPM 15  Standardı Uygulaması

Ülkemizde konuya ilişkin düzenleme 04 Mayıs 2004 tarihinde bir yönetmelikle yapılmıştır. Bu çerçevede gerekli yetkilendirme ve işlem yapma uygulamalarına başlanmıştır. Fakat 30 Aralık 2004 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan bir değişiklikle söz konusu standardın uygulanması 01 Ocak 2006 tarihine kadar ertelenmiştir. Bu kapsamda ithalatçılarımızın ithal ürünlerin ambalajlanmasında söz konusu standartların gözetilmesini karşı firmadan talep etmesi gerektiğini bilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede ithal ürünleri ambalajlarında ısıl işlem kereste talep etmelidir.

Firmamız ısıl işlem fırınlarında ISPM 15 standardına göre fırınlanmış pek çok ahşap ürün üretmektedir. Dolaysıyla ısıl işleme tabi tutulmuş kereste ambalaj ürünleri talepleriniz en iyi şekilde yerine getirilmektedir. İhracatçılarımızın bu taleplerini firmamızdan temin edebileceklerini bilgilerine sunarız.

29 kez görüntülendi
Hemen Ara